º

Últimes Notícies

Actualització situació davant el Covid19

* publicat el 14/04/2020

El nostre centre de producció torna a estar operatiu. Hem implantat totes les mesures de seguretat necessàries per cuidar la salut dels nostres treballadors: mantenint les distàncies de seguretat i amb tots els EPIS necessaris. ...

Es reprenen els treballs de descontaminació a Flix

TECNOMIX posa en marxa la planta d'oxidació química

* publicat el 01/03/2019

Tecnomix ha millorat i optimitzat la instal·lació d'oxidació química que va instal·lar el 2012 amb motiu del projecte d'extracció i descontaminació dels llots tòxics del pantà de Flix.

El nou repte: La indústria 4.0

El desafiament per a la quarta revolució industrial és el desenvolupament de programari i sistemes d'anàlisi que converteixen el diluvi de dades produïdes per les fàbriques intel·ligents en informació útil i valuosa.

* publicat el 28/10/2016

El desafiament per a la quarta revolució industrial és el desenvolupament de programari i sistemes d'anàlisi que converteixen el diluvi de dades produïdes per les fàbriques intel·ligents en informació útil i valuosa.

Es declaren compatibles amb el mercat interior les ajudes estatals per a la protecció ambiental.

* publicat el 08/09/2014

Els Estats membres podran concedir ajuts en matèria d'inversions que incrementin el nivell de protecció ambiental al legalment establert per la UE, per a l'adaptació anticipada a futures normes de la UE, la ...

SOL·LICITUD D'OCUPACIÓ

Responsable comerç internacional

* publicat el 19/06/2014

LLOC: Responsable comerç internacional DESCRIPCIÓ: Reportant directament a la Direcció, tindrà com a missió dirigir i desenvolupar el Departament d'Exportació, implantar i consolidar la ...

Conclou la posada en marxa d'una nova instal · lació de prefabricats de formigó al Brasil.

Tecnomix realitza l'enginyeria del projecte, el subministrament de la maquinària i la instal · lació de control.

* publicat el 11/04/2014

Integrem l'IPAD com a instrument de control

Major operativitat i mobilitat en l'automatització de les nostres instal·lacions

* publicat el 10/02/2014

La incorporació de l'IPAD com a nou instrument de control permet dotar les plantes d'una major operativitat en el procés productiu, ja que permet el control i monitorització en el mateix punt de treball, permetent ajustar ...

Dosificació d'Aigua DN40 - per bomba helicoïdal de cavitat progressiva, control vectorial per volums 2:25 m³ / h, cabalímetre magnètic amb resolució> 0,2 l

Màxima precisió en la dosificació d'aigua

* publicat el 13/01/2014

L'homogeneïtat del formigó ens permet que les màquines automàtiques, les de fabricació placa alveolar, biguetes, blocs, tubs, llambordes, travesses, etc. disminuir els desperfectes, augmentar la productivitat per ...

Substituïm el sistema de control d’una instal•lació de PRECON (Grup Ciments Molins), substituint també les bàscules i la mescladora i incorporant un nou i revolucionari sistema de dosificació d’aigua.

Actualitzem la instal·lació de fabricació de formigó per frefabricats de PRECON.

* publicat el 24/06/2013

Nou sistema de control, bàscules i mescladora per a la central de formigó prefabricat de PRECON.