º

Substituïm el sistema de control d’una instal•lació de PRECON (Grup Ciments Molins), substituint també les bàscules i la mescladora i incorporant un nou i revolucionari sistema de dosificació d’aigua.

Actualitzem la instal·lació de fabricació de formigó per frefabricats de PRECON.

z

* publicat el 24/06/2013