º

Enginyeria

Enginyeria
 

Som especialistes en projectes d’enginyeria de fàbriques i en el desenvolupament d’equips i instal•lacions amb processos de mescles. Dissenyem i desenvolupem projectes de noves fàbriques i d’optimització i millora d’instal•lacions existents.

Projecte global: Eficiència en el resultat.

Tecnomix® és la solució completa d’un sol proveïdor. Els nostres departaments ofereixen els serveis necessaris per la realització del projecte de la planta, des de la idea inicial fins la posada en servei de la instal•lació. El projecte abasta des dels assajos al laboratori, disseny d’equips específics, el desenvolupament de software de control, la captació de dades de producció i la documentació, fins el SAT i la formació dels operaris.

Atenció al client personalitzada.

Tecnomix® li ofereix assessorament i serveis orientats al usuari. Cada projecte es planifica conjuntament amb el client, qui participa activament en el seu desenvolupament. Cada producte exigeix un estudi de producció amb uns paràmetres específics i únics. Per això, es desenvolupen solucions adaptades a les necessitats particulars de cada client. D’aquesta manera s’assoleixen de forma eficient els objectius de disseny, execució i funcionament de la fàbrica.

Investigació i desenvolupament: Garantia de qualitat.

Tecnomix® utilitza sempre les més avançades tècniques de disseny, càlcul i execució. El Departament d’Investigació i Desenvolupament actualitza constantment el nostre know-how. El Departament d’Enginyeria estableix a cada cas els criteris de disseny i d’execució més adequats: des de les necessitats productives, els diagrames de flux de procés i matèries, el disseny estructural, el programa de control per l’automatització de la planta, els equips auxiliars necessaris, etc.