º

Equips

Tecnomix® és sinònim de solucions flexibles i eficients, adaptades a les exigències dels processos productius dels nostres clients.

Tots els equips Tecnomix® es desenvolupen i optimitzen de forma contínua en estreta col•laboració amb els clients.