º

Mescladores

El cor de la instal·lació.

Les mescladores Tecnomix® disposen de les més avançades innovacions tècniques i garanteixen els millors  resultats de qualitat, seguretat, neteja i producció.

Les mescladores verticals de dipòsit giratori estan dissenyades per productes pastosos i semisecs, que requereixen de mecanismes específics que aportin elevats esforços de cisalla als components.

Per mescles líquides, dissolucions o reactors, Tecnomix® disposa de eficients sistemes de tancs en agitació, que permeten adicions de sòlids o líquids, aportant calor o refrigeració.

Per a sòlids fràgils, les mescladores de banda a baixa velocitat de gir aporten els requeriments de mescla demanats sense fer malbé la superfície del producte i sense provocar trencaments.

Els avançats sistemes de control que integren les instal·lacions de mescla Tecnomix®, permeten conèixer i corregir de forma automàtica els paràmetres de funcionament de les mescladores per obtenir sempre una elevada uniformitat de producció.