º

Control mitjançant l'Ipad

La incorporació de l'IPAD com a nou instrument de control permet dotar les plantes d'una major operativitat en el procés productiu, ja que permet el control i monitorització en el mateix punt de treball, permetent ajustar variables, veure consums, corbes de funcionament en temps real, etc.

La integració es aquest component pren major rellevància en els processos productius per lots (batch), ja que l'operari pot fer les peticions en temps real, sense retards que condicionin la qualitat del producte i controlant també els vehicles automàtics de transport.