º

Automatització

Vàrem desenvolupar els primers sistemes d’automatització a l’any 1978. Es va decidir incorporar l’incipient autòmata programable Modicon 848 (PLC: Programable Logic Controller), un equip electrònic programable dissenyat per controlar en temps real i suportar ambients industrials. Feia pocs anys que el físic Richard Morley, conegut con el pare de del controlador programable y fundador de Modicon, va tenir la senzilla i genial idea de crear una màquina electrònica programable especialitzada en la automatització.

En aquests anys realitzant multitud de solucions, seguim pensant avui que segueix sent  un encert incorporar el PLC per la seva continua incorporació de productes, per la seva presència internacional, per la estandardització del seus llenguatges EN 61131-3 i per les seves innovacions que es converteixen en estàndards industrials amb forta implantació en tots el sector industrials i comercials, el que No genera cap dependència client-proveïdor.

Si al PLC li afegim l’ordinador (PC) amb les tecnologies de la informació i comunicació (TIC), aleshores dirigim el tractament de la informació per nous camins gràcies als seus dispositius d’entrada i sortida de dades que treballen a una velocitat sorprenen a les seves memòries de capacitat casi il·limitada, tota aquesta informació, més el conjunt de conceptes, acrònims i eines, construïm la base dels actuals sistemes de control CIM.