º

Conclou la posada en marxa d'una nova instal · lació de prefabricats de formigó al Brasil.

Tecnomix realitza l'enginyeria del projecte, el subministrament de la maquinària i la instal · lació de control.

z

* publicat el 11/04/2014