º

Formigó

Instal·lacions de formigó per el sector del prefabricat i formigons tecnològics

Realitzem instal·lacions de formigó per el sector del prefabricat i instal·lacions per formigons tecnològics amb elevats requeriments de mescla. Els dissenys Tecnomix® obeeixen a les necessitats particulars de cada producte en matèries de qualitat, rendiment, espai disponible, matèries primeres i destí del formigó fabricat.

Segons les necessitat del formigó a fabricar, inclourem a la instal·lació mescladores d’eix vertical tipus planetari o mescladores de dipòsit giratori, precedides d’eficients sistemes de dosificació completament automatitzats, incloent components majoritaris i també aigua, additius ( en pols o líquid ), fibres, etc.

La cada cop major tendència a millorar el formigó per la via química (additius), ens ha portat a la necessitat de definir instal·lacions  amb elevades exigències de precisió en les dosificacions i a uns molt exigents requeriments de mescla.